Dr.Öğr.Üyesi
Hale BİRİCİKOĞLU
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 6401